Kalender og miljø

Årets gang

Generalforsamling (inden 1.3.)

Fastelavn (sammen med Gf Krogshøj)

Fodbold (hver tirsdag ca. april-oktober)

Vejfest - Ikke fast

Juleløb (søndagen før jul)


Husk

  • at rydde rydde sne
  •      - ca. 1 m ud fra kantstenen
  • at feje rendestenen

- mindst 4 gange årligt

  • at fjerne bjørneklo

fx i april/maj

  • at fjerne ukrudt mm fra fortovet
  • at klippe hæk

Renovation


Organisk dagrenovation

Hver tirsdag

Storskrald

omfatter

Pap

Glas: Flasker, syltetøjsglas

Metal: Jern og metal

Jord: Jord, sten, fliser (én spand á højst 10 liter)

Indbo: Møbler, cykler, hårde hvidevarer mv. Elektronik: TV, musikanlæg, computere, telefoner mv.

Storskrald afhentes tirsdag i ulige uger. Det sorterede affald skal køres ud til kørevej (hvor skraldevognen kan holde) inden kl. 6 på afhentningsdagen.

Haveaffald

Tirsdag i ulige uger fra 1.4 til 30.11.

Papircontainer

Hver 6. tirsdag 

uge 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51Genbrugsstationer


Energivej 44 - Tlf. 4477 3800

Åben alle dage kl. 10-18,

dog altid lukket 1. januar

samt 24., 25., 26. og 31. december

Hassellunden 2 B

Åben Alle dage kl. 10-18

dog altid lukket 1. januar

samt 24., 25., 26. og 31. december

Ballerupvej 75

Åben Alle dage kl. 12-19

dog altid lukket 1. januar

samt 24., 25., 26. og 31. december

Miljø

Brændeovne 


Miljøstyrelsens hjemmeside om fyring i brændeovne

Her kan man også læse om:


Information om korrekt fyring.

Miljøstyrelsen har gennem flere fyringssæsoner gennemført landsdækkende informationskampagner om korrekt fyring i brændeovne -bl.a. med kampagnen "Tag grønt ansvar, når du fyrer - har du styr på din brændeovn?".


Ved at overholde fire simple fyringsråd:

1. Brug rent og tørt træ

2. Sørg for rigeligt luft

3. Fyr lidt ad gangen

4. Gå ud og tjek – røgen skal være næsten usynlig

kan vi hver i sær medvirke til at nedbringe forureningen fra brændeovne og -kedler væsentligt.


Læs mere


Bændeovnsbekendtgørelsen

Miljøministeren har pr. 1. januar 2008 udstedt en ny bekendtgørelse for brændeovne og -kedler o. lign. fyringsanlæg. Bekendtgørelsen stiller krav til, hvor mange partikler en brændeovn eller -kedel må slippe ud til miljøet. Herudover præciserer bekendtgørelsen kommunernes handlemuligheder i forbindelse med klager over brænderøg og giver kommunerne mulighed for at indføre skærpede krav i nærmere afgrænsede områder, f.eks. beboelseskvarterer med særlige luftforureningsproblemer.


Yderligere information:

Læs nyhed (29/5-2008)

Bekendtgørelsen (på Retsinformationen)

Faktaark om bekendtgørelsen (pdf, 592 kb)

Ofte stillede spørgsmål og svar om brændeovnsbekendtgørelsen (pdf, 33 kb)